Aanbod

Behandeling

Ik bied psychologische behandeling aan binnen de generalistische basis GGZ. Dat houdt in dat ik monodisciplinair behandel, mocht er meer nodig zijn dan enkel mijn expertise dan bespreken we de mogelijkheden binnen de specialistische GGZ. 

In mijn praktijk richt ik mij vooral op volwassenen; wanneer je een dringende vraag hebt rondom de ontwikkeling van je kinderen dan kan ik vanuit een eenmalig consult met je meedenken welke organisatie het beste past bij jullie hulpvraag.

Soms is er geen sprake van een diagnose om in aanmerking te komen voor vergoede zorg (ZPM) of wil je het laagdrempelig houden. Dat kan middels een coaching of particulier traject.

Ik behandel verschillende klachten en kijk samen welke behandelmethode het best passend is. Je kan hierbij denken aan angstproblemen, stemmingsproblematiek, trauma gerelateerde problemen, zelfbeeld, identiteit, rouw, levensfase problematiek en burn out klachten. Ook biedt ik de mogelijkheid tot relatie therapie of nazorg na het bereiken van abstinentie bij verslavingsproblematiek. 

Niet alle klachten vallen ook onder een classificatie, die door de zorgverzekeraar vergoedt wordt. Tijdens de intake kijken we of uw klachten onder vergoede zorg vallen en wat dit voor uw traject betekent.

Contra-indicaties

Wanneer er sprake is van de volgende problematiek dan is behandeling vanuit basis GGZ niet toereikend. In overleg met je huisarts kan je een doorverwijzing voor de sGGZ bespreken. Contra-indicaties zijn:

  • ernstige verslavingsproblematiek
  • ernstige suïcidaliteit en/of automutilatie
  • psychose, schizofrenie, ernstige wanen/hallucinaties
  • crisishulp
  • eetstoornissen
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

Crisis

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Ben jij of iemand in jouw directe omgeving in gevaar? Bel 112

Zie je het leven niet meer zitten en denk je aan zelfmoord?
Bel 0800 0113 / of ga naar www.113.nl

Behandelmethodes

In mijn behandeling werk ik volgens de volgende principes:

Welke klachten ervaar jij en hoe kunnen we die tot jouw beschrijvende analyse opstellen. Daarin is aandacht voor klachten die passend zijn bij een eventuele diagnose, patronen die ontstaan zijn vanuit kernovertuigingen en jouw krachten om vanuit veerkracht in beweging te komen

Soms wil je niet wroeten in het verleden en wil je handvatten krijgen om in het heden weer in je kracht te komen staan. Een analyse van jouw disfunctionele patronen en gerichte adviezen om deze naar de gewenste situatie om te buigen kunnen soms voldoende helpend zijn.

Ik ben bewust van mijn eigen referentiekader en hoe ik zo goed mogelijk probeer aan te sluiten in communicatie en nonverbale houding tov de ander. In de praktijk heb ik ervaren dat het belangrijk is om deze elementen mee te wegen in specifieke thema’s, maar ook de versterkende en soms belemmerende kant van deze culturele achtergronden (mijn rol als vrouw, ouder zijn, Marokkaanse Nederlander etnische achtergrond en moslima als religieuze context). Dat betekent niet dat ze ten alle tijden een prominente rol hebben in mijn behandelrelatie, maar wel helpend kunnen zijn om tot begrip te komen van andere culturele normen en waarden.

WIL JE MEER WETEN?

Stel je vraag